"Everything you go through, grows you"

Heb je te maken met pijn, verlies, of een ingrijpende gebeurtenis? En verlang je naar herstel en persoonlijke groei? Ik bied je een veilige en vertrouwde plek. 

Ik ben Mathilde!

Als psychosociaal therapeut doe ik niets liever dan met jou op lopen op jouw weg naar herstel.

Om te weten wie je bent en wat je ten diepste nodig hebt moet je soms eerst even vertragen en achterom kijken waar je vandaan komt.

Vanuit mijn kennis en levenservaring kan ik je als geen ander bijstaan in het proces van herstel.

Mijn aanbod

Wil je meer inzicht in de situatie waarin je vastloopt in je leven? Verlang je naar meer rust en acceptatie? Weet je wel dat het anders moet, maar weet je niet hoe? Bij mij kan je terecht o.a. voor onderstaande problemen.

Werkwijze

 Je lichaam, je psyche, je ziel en je sociale omgeving zijn één. Ik werk vanuit de visie dat alles in jou met elkaar verbonden is. Dat benader ik met een ervaringsgerichte manier van werken, dat betekent dat ik werk met wat zich in het hier en nu aandient. 

Ziel

De basis van je bestaan, de kern van je wezen is je ziel. Het is je ziel die weet wat goed voor je is omdat het verbonden is met het alles overstijgende grotere geheel. Het is je ziel die je roept om tot je bestemming te komen en zin te geven aan je leven.

Ik werk vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging; in de verbondenheid met Gods eeuwige en allesomvattende liefde voor ieder mens.

Wanneer je een andere levensovertuiging hebt, laat je niet weerhouden. Ik respecteer ieders eigen overtuiging.

Psyche

Je bent geworden tot de persoon die je bent, door alle ervaringen die je hebt op gedaan in je leven. Zo is je karakter gevormd.

Daar heb je profijt van, en soms ook last. Wanneer er innerlijke overtuigingen zijn die je belemmeren om te leven, help ik je om je daarvan bewust te worden en dan tot verandering te komen.

Soms loop je ook vast doordat er andere psychische problemen een rol spelen. Ik help je te verkennen wat er is. 

sociaal

Wij zijn deel van verschillende systemen: het gezinssysteem van herkomst, je eigen gezinssysteem, het systeem op werk enzovoorts. 

Hoe jij je verhoudt tot de ander in dat systeem zegt een heleboel over jou. 

Via (familie) opstelling kom je tot hele heldere inzichten over hoe jij je beweegt in bepaalde contexten. Hoe jij je verhoudt tot de medemens en hoe dit verschilt per context.

Met een ervaringsgerichte manier werk ik met het opstellen van bijvoorbeeld familie, situaties of systemen waarin je functioneert.

lichaam

Vanuit de bio-energetische benadering geloof ik dat jouw ervaringen in jouw lichaam opgeslagen zijn.

Voelen waar je lichamelijk stagneert, blokkeert, stroomt of bewegen wil, zegt zoveel over wat er op dat moment bij jou gebeurt. Ik neem dat wat ik zie aan je lijf waar en door mijn waarneming aan jou terug te geven, leer je wat jouw lichaam je te vertellen heeft.